A pedelec a politika látókörében A helyi döntéshozók a pedelecben a városok lehetőségeit látják

A politikusok és a közlekedéstervezők a pedelecben a bedugult európai városok közlekedési problémáinak megoldására kínálkozó eszközt látják. Bár a politikusok szívesen fényképeztetik magukat elektromos autókkal, azonban a még megoldandó műszaki és egyéb problémák mellett kézenfekvő, hogy az elektromos autók a hely- és parkolási problémákat nem képesek megoldani. A GoPedelec projekt egy, az európai politikusok körében végzett közvélemény-kutatása azt mutatja, hogy a kétkerekű könnyű elektromos járművek néhány év óta teljes értékű, megbízható piaci termékek és elismerésük fokozatosan nő. Ez még akkor is így van, ha lehetőségeik még teljesen nem ismertek.

Ton Daggers & Dr. Walter Vogt

 

A GoPedelec! projektben hat európai ország mintegy 150 politikusát és más döntéshozóját kérdezték meg a pedelecről, mint közlekedési eszközről kialakított álláspontjáról. Ez a közvélemény-kutatás azt mutatta meg, hogy a pedelec a városi közlekedés problémáira reális megoldási lehetőséget jelenthet. Németországban, Csehországban és Hollandiában a megkérdezettek több mint 80 %-a meg van győződve arról, hogy az (elektromos) kerékpározás városaik közlekedési dugóit csökkentené. Magyarországon három megkérdezett politikus közül kettő lát megoldást a pedelecben, Olaszországban a politikusok több mint a fele.

 

a pedelec mint imagetényező

A politikusok és közlekedéstervezők nemcsak a kerékpárok gyakorlati előnyeiről vannak meggyőződve, hanem arról az image-nyereségről is, amit egy kerékpárbarát város jelent. Az Ausztriában, Németországban, Hollandiában és Csehországban megkérdezettek 80 %-a egyetértett azzal a megállapítással, hogy a kerékpározás támogatása szebb városkép kialakulását eredményezné. A várostervezők fokozatosan valósítják meg azt a célt, hogy a pedelec hozzájáruljon a pozitív városképhez. Ugyanakkor a megkérdezettek többsége úgy gondolja, hogy a pedelec promóció a hagyományos kerékpározás számára is pozitív hatásokkal fog járni. Ideális esetben egyre több kerékpáros és pedeleces – amennyiben a kerékpárutak és a kerékpár leparkolási lehetőségek száma növekszik – fog hozzájárulni a kerékpár-infrastruktúra fejlődéséhez, ami egyre több embert arra bátorít, hogy ők is kerékpárra szálljanak.

Azonban egyidejűleg gyakran elhangzik az a követelés, hogy a pedelecet a kerékpártól meg kell különböztetni. Elterjedt az a feltételezés, hogy a nagyobb átlagsebesség miatt a balesetek száma az elektromos kerékpárokkal nagyobb, azonban ezt a számok mindeddig nem igazolják. Tekintettel különösen arra, hogy sokan követelik a bukósisak és a kötelező biztosítás előírását, a további fejlődés kilátásaival kapcsolatban ez aggályokat jelent.

 

a döntéshozók valóban tudják, hogy  miről beszélnek

A pedelec városi közlekedésben való szorgalmazása mellett leggyakrabban felhozott érv, hogy az elektromos kerékpárral hegyes-dombos terepen is lehet kerékpározni. Még Hollandiában is, amely síkságairól közismert, a kényelem (izzadtságmentes közlekedés) az, ami döntő abból a szempontból, hogy az első helyen az elektromos kerékpár gyakori használata áll.

Azt az előnyt, hogy az akkumulátor energiájával nagyobb távolságot lehet megtenni, a megkérdezett politikusok és tervezők többsége azonban nem ismerte el. Ez annál is inkább meglepő, mivel a sok pedelecet népszerűsítő programban éppen a hatótávolság az az érv, amit mint egyik legerősebb értékesítési érvet hoznak fel.

A tanulmány eredményeiből arra lehet következtetni, hogy a megkérdezett politikusok és döntéshozók a pedelecben rejlő lehetőséget a modern közlekedéstervezés szempontjából elvben elismerik. A műszaki lehetőségek és a lényegre jobban rámutató érvek azonban még távolról sem ismertek.

Ennek oka a tapasztalat hiánya, mivel a megkérdezettek átlagosan 35 %-a még soha nem próbálta ki a pedelecet, bár ez a szám a különböző országokban eltérő. Németországban, Hollandiában és Ausztriában a megkérdezettek több mint 80 %-a kerékpározott elektromos kerékpáron. A többi országban 50 – 60 %, Magyarországon azonban csak 25 %. Egy további különbség a pedelecek megjelenése a városképben.

image from GoPedelec_Pedelec_kezikonyv-54.jpg

Ahhoz hogy az ismerethiány megszűnjön és a pedelecben lévő lehetőségről a várostervezők és politikusok tudomást szerezzenek, e célcsoport számára további tényeket és számokat kell bemutatni, és ekkor egyre inkább fogják a tervezések során az elektromos kerékpárokat figyelembe venni.

 

különbségek nyugat- és keleteurópa között

A GoPedelec! közvélemény-kutatás jelentős különbséget mutat a pedelec potenciális használatának megítéléséről Nyugat- és Kelet-Európában. Ez részben az erősen eltérő kerékpárkultúrával magyarázható. Így a kerékpár – mint sporteszköz – a német és a holland társadalomban jobban meggyökeresedett, mint Olaszországban. Egy további magyarázat lehet a pedelec relatív magas ára a kelet-európai országok átlagosan alacsony jövedelméhez mérten.

A regionális különbségek ellenére a megkérdezettek azonban a pedelec számára nagy jövőt jósolnak Európában. Mintegy ⅔-uk növekvő, 15 %-uk pedig jelentősen növekvő pedelec arányra számítanak a városukban.

 

a pedelec potenciális célcsoportjai

A városi döntéshozók perspektívájából nézve az idősebb emberek a pedelec fő célcsoportja, mivel számukra a motor a kerékpározást megkönnyíti, vagy ismét lehetővé teszi. Az elektromos kerékpár számukra azt az esélyt adja meg, hogy tovább maradnak mobilak és ez pozitív hatással van az Európában egyre nagyobb népességcsoport társadalmi életben vállalt részvételére.

A döntéshozók nem látják azokat a lehetőségeket, amit a pedelec – az egyre nagyobb hatótávolság előnye – nyújt a fiatalabb generáció számára. Bár a megkérdezettek abban egyetértenek, hogy a pedelec és a kerékpár hozzájárul ahhoz, hogy a bedugult városokat tehermentesítsék, ugyanakkor mégsem tulajdonítanak nagy jelentőséget a pedelecnek a város környékéről beözönlő forgalom csökkentésének szempontjából. Itt elmulasztják azt a lehetőségét, hogy egy jelentős célcsoportot felismerjenek és célirányosan megszólítsanak. Ugyanígy alábecsülik az elektromos teherkerékpárok jelentőségét. A várostervezők és politikusok ezeket nem tekintik megfelelő logisztikai alternatívának. Tehát a figyelemfelkeltő akciókat az egyre több információ közlésével össze kell kapcsolni.

Az összes megkérdezett pozitívan értékelte pedelec használata vagy vásárlása esetén különböző intézkedések bevezetését, mint például a nyilvános kölcsönző és töltő rendszerek, a lopás és vandalizmus ellen védett parkolási lehetőségek és »környezetbónusz«.

 

az eredmények összefoglalása

A helyi döntéshozók a pedelecben a közlekedési dugók csökkenésének eszközét látják. A közlekedési kérdésekben illetékes politikusok és döntéshozók Európában készek a pedelec támogatása mellett síkra szállni. Ennek során »kerékpárbarát« jelző egy város számára mindenképpen image-nyereségként tekintendő, függetlenül attól, hogy az elektromos vagy nem.

Az »idősebbek« célcsoport felismerése megtörtént; a »fiatalabbak« célcsoport és az ezzel együtt járó ingázók azonban nem kerülnek a figyelem központjába, különösen mivel a nagyobb hatótávolság melletti érvet (Hollandia kivételével) alábecsülik. Az rekreációs régiókban a pedelec jelentősége evidens, amennyiben megvalósítható. Ugyanakkor alábecsülik az elektromos meghajtású teherkerékpárok jelentőségét.

Bár a megkérdezettek a pedelecben mint szállítóeszközben nagy lehetőséget látnak, nincsenek teljesen tudatában a pedelec jövőbe mutató esélyének és városrendezési jelentőségének. Itt szükség van célirányos felvilágosító és információs tevékenységre a pedelec image-ének javítása és további támogatása érdekében.

hogyan képes a promóció hozzájárulni a városi marketinghez, illetve egy város image-éhez?

Promocio.jpg

 

milyen módon képes a pedelec a napi közlekedésben segíteni?

segitseg.jpg

 

használnak az ön településén pedelecet?

pedelec_hasznalat.jpg

 

 

←  Meggyőző próbaút a pedelec-kel   |  GoPedelec kereskedők továbbképzése  →