1.jpg

A pedelec Image-változása

Mielőtt Németországban és Hollandiában 2009-ben a pedelec felkapottá vált, az emberek már hallottak talán az elektromos kerék-párokról, azonban azt soha nem próbálták ki. Aki tudott róla, azt gondolta, hogy az csak idős emberek számára vagy rehabilitációs célokra alkalmas eszköz. Ez az elképzelés mára már megváltozott.

Nora Manthey

dizájn

Az első piacérett pedelecek nagyon hasonlítottak a kerékpárokra, és kontrafékes, alacsony vázas kerékpárokként kerültek az üzletekbe. Az akkor még kevés gyártó elektromos járműveivel azokra az idősebb emberekre számított, akiknek az életébe a motormeg-hajtás új lendületet hoz. Miközben a 60-as és az a fölötti korosztály, mint vevőkör fontos célcsoportot képezett, az új dizájnok és az erős motorok a trend megváltozását is jelzik.

A sportos elektromos járművek, mint például az e-mountainbike-ok, feljövőben vannak. Ezek jók szórakozásra, sportolára és «vagánykodásra» adnak lehetőséget, mert könynyű velük felhajtani az emelkedőre és onnan a lejövet még gyorsabb. Az olyan cégek, mint az osztrák KTM vagy a németWinora e-MTB, gépeik értékesítésével rekordszámokat értek el. Az elektromos mobilitás önmagában, egy olyan növekedő piacot jelent, amely új vevői csoportok felé nyit. Ez a boom a könnyebb, de erősebb Li-Ion akkumulátoroknak, valamint az új gyártóknak köszönhető, de erősíti a életmódváltásra való igény növekedése és a változóban lévő fogyasztói magatartás is.


környezettudatosság

az Európai Unióban az emberek környezet-tudatossága fokozódik, és arra készteti őket, hogy megváltoztassák vásárlási és utazási szokásaikat. Ennek oka a környezetvédelemmel kapcsolatos információkhoz való jobb hozzáférés, de a növekvő olajárak is. A 2007. évi európai barométer azt mutatja, hogy az európaiak 56 %-a megpróbál a benzinen takarékoskodni oly módon is, hogy gyalogol vagy kerékpározik. A hollandok 20 %-a ráadásul azt is elképzelhetőnek tartotta, hogy környezetvédelmi okok miatt pedelecet vásárol. A gyártók közül egyre többen a zöld trend mellett teszik le a voksukat és az »e« előtaggal már nemcsak az elektromos eszközöket reklámozzák, hanem a környezettudatos és modern közlekedést is. Egyre inkább az egészség és környezettudatos csoport megszólítása a cél.


egészség- és környezettudatos fogyasztók (lohas)

A LoHaS (Lifestyles of Health) elnevezés az angol szakirodalomban olyan fogyasztói csoportot jelöl, akik, magasan képzettek, magas jövedelműek és megpróbálják a világot fogyasztási viselkedésükkel befolyásolni, azaz azt zöldebbé tenni. A pedelec vonatkozásában ez a csoport nagy jelentőséggel bír, mivel ezek az emberek városokban élnek és a városok az elektromos kerékpárok szempontjából kiváló alkalmazási területek. A kampányokat és a dizájnt egyre inkább erre a célcsoportra szabják. Így reklámozzák többek között a családi pedelecet vagy közvetlenül az olyan munkába járó alkalmazottakat szólítják meg, akik modern mobil élet stílust folytatnak és mindezek mellett nyitottak a (tiszta) innovációra is. Bár a pedelec-használókra vonatkozóan nem állnak rendelkezésre pontos ismeretek, a legfrissebb adatok azt mutatják, hogy a pedelecet használók átlagos életkora folyamatosan csökken.


munkába járók

A munkába járók jelentős hatással vannak a kialakult trend változására. Az idősek számára gyártott járművek helyett a pedelec mint modern mindennapi közlekedési eszköz, a »smart choice« (okos választó) csoportba pozícionálható. Egy belgiumi tanulmány drámai változásról számol be a pedelec elfogadottságát illetően, mivel a megkérdezett munkába járók 61,4%-a az elfogadottságot jelölte meg a pedelec használatát illetően. Ezt a hétköznapi valóságban még realizálni szükséges, azonban a gyors pedelecek nagy száma erre enged következtetni. Ezek a kerékpárost 45 km/h-s sebességig támogatják, és alkalmasak hosszabb utak megtételére vagy az autó városban történő használatának helyettesítésére.

 

a pedelec használatának okai

2.jpg

 

akiknek a pedelec legjobban hasznára lenne

3.jpg

 

innovációs diffúzió

Everett Rogers kifejlesztett egy olyan elméletet, amely az idő függvényében vizsgálja egy társadalom fogékonyságát az innovációra. Rogers szerint az innováció úgy terjed, mint pl. egy új technológia, két csatornán át. Ezek a csatornák: a tömegkommunikációs eszközök és a véleményformálók.

2009 óta a médiumok nagy és növekvő érdeklődése volt megfigyelhető az elektromos mobilitás iránt. Rogers szerint ez arra a gyakorlatra vezethető vissza, amit a pedelecek esetében évek óta – különösen az ExtraEnergy által – alkalmazott tesztkerékpározás. Rogers szerint az elfogadottság folyamata öt stádiumban következik be, melyek a következők: ismeret, meggyőződés, döntés, megvalósítás és megerősítés.

Az emberek először felfigyelnek az innovációra, ezt követően aktívan egyre több információt szereznek be, meghozzák a döntést az innováció elfogadásáról vagy elutasításáról, mielőtt azt használni kezdenék és életvitelük részévé tennék.

Ez a folyamat minden egyén számára azonos, azonban Rogers azt feltételezi, hogy vannak olyanok, akik nyitottabbak az innovációra, ezek az ún. véleményformálók. Ők az első felhasználók (early adopters), akiket előbb egy kisebb, majd egy nagyobb többség követ, amíg végül az innováció eljut a sorban legutolsó helyen állókhoz is. A pedelec ma a kisebbség számára ismert és számukra egyre inkább hétköznapi tárgy lesz, azonban csak azok számára, akik azt ki is próbálták. A sajtóközlemények és a marketing – pl. prominens személyek bevonása – mellett a kipróbálás a legerősebb érv. Egy új technológia elfogadása és annak használatára csak akkor lehetséges, ha van mód kipróbálására.

 

véleményformálók

Véleményformálók fogalom angolul Opinion Leaders Elihu Katz és Paul Lazarsfeld kétfokozatú kommunikációs elméletéből származik. Szerintük a véleményformálókat a média gyakrabban idézi, gyorsabban átveszi az ötleteiket, mint az olyanokét, akik később ezekben az ötletekben bíznak, és azokat követik. A véleményformálókat az különbözteti meg, hogy bizonyos területeken szakértőknek tekintik őket. 

 

lohas

A LoHaS a »Lifestyle of Health and Sustainability« rövidítése (egészséges életstílus és fenntartható fejlődés). A csoporthoz tartozók magatartását vásárlási döntéseik határozzák meg. A fogalmat 2000-ben az amerikai szociológus Paul Ray vezette be. A kritikusok kétségbe vonják a fogyasztás fenntarthatóságát és olyan fogalmakat vezettek be az erről való lemondásra, mint a LoVoS (Lifestyles of Voluntary Simplicity) (önkéntesen vállalt egyszerű életvitel). Németországban a »ParKos« (elkülönült fogyasztók) felel meg az angol LoHaS rövidítésnek az olyan fogyasztók jelölésére, akik különösen az interneten fejtik ki véleményüket.

 

←  Tartósságvizsgálat a hétköznapi gyakorlatban   |  Pedeleckel menni egyszerűen elképesztő érzés  →