43.jpg

Könnyű elektromos jármű motor akkumulátora
2 – 4 évig lehet használatban.
A felhasználó átalányt fizet a használati idő fűggvényében, vagy más specifikus el- számolási modell szerint.

Sok más akkumulátorral egyűttesen egy közös akkumulátorszekrényben,
pl. egy lakóház pincéjében szoláráram átmeneti tárolására, amely a lakóház tetején elhelyezett cellákkal kerűlt megtermelésre.
Használati időtartam 8 – 20 év.

Az alap-részegységek szelektált újrahasznosítása és az értékes alapanyagok visszaáramoltatása a gyártási körforgásba. Ideális esetben tehát minden akkumulátor új akkumulátorrá változik.

 

A tilalom mint a tartós felhasználhatóság eszköze Második élet mint decentrált energiatároló

Az ExtraEnergy miért követeli az akkumulátor értékesítésének tilalmát az energiatárolók tartós alkalmazása céljából? Az energiatárolók a forrásokat akkor hasznosítják optimálisan, ha azok tartósan kerülnek alkalmazásra, a mobil alkalmazás után még mint stacionárius (helyhez kötött) energiatárolók is szolgálnak, majd azt követően az anyag újrahasznosításra kerül, úgy, hogy a bennük lévő alapanyagok akkumulátorokként újrafelhasználhatók legyenek.

Angela Budde & Hannes Neupert

 

A törvény értelmében az elhasznált akkumulátorokat a felhasználók kötelesek visszaszolgáltatni, a kereskedelem, a hatástalanítást végző üzemek, a gyártók és az importőrök pedig kötelesek azokat viszszavenni. A visszaszolgáltatás után a lítium-ion akkumulátorok egy mechanikus vagy termikus újrafelhasználási folyamatba kerülnek. A bennük lévő anyagok 95%-a a megfelelő berendezésekben újrahasznosítható. Az akkumulátor újrahasznosítására jelenleg az egész világon csupán kevés újrahasznosítható berendezés áll rendelkezésre, azonban ezek az alacsony visszaszolgáltatási arány miatt így sincsenek teljesen kihasználva.

 

A NYERSANYAGSZŰKÖSSÉG DRÁGULÁST EREDMÉNYEZ

Jelenleg a lítiumbányászat még mindig kedvezőbb, mint az újrahasznosítás, ezért úgy a felhasználók, mint a gyártók számára nem vonzó a lítium akkumulátorokat egy nagy hatásfokú újrahasznosítási folyamatban feldolgozni. Az akkumulátorok utólagos felhasználása – bár ez technikailag lehetséges – nem valósul meg, mivel újrahasznosítás nélkül nincs körforgás és körforgás nélkül nincs az anyagok viszszanyerése utáni hasznosítás. A nyersanyagszűkösség hosszú távon azt fogja eredményezni, hogy a bányászati feltételek megnehezednek, ami magasabb árakat fog jelenteni.


BÉRELNI OLCSÓBB, MINT VÁSÁROLNI

Ma egy 300 wattórás lítium akkumulátor bolti ára általában kétéves garancia idő mellett kb. 600 €. Ez egy jó űzlet, mert az értékesítés a fogyasztásból él. A piacnak ez a mechanizmusa arra ösztönzi a gyártókat, hogy az akkumulátorokat még a felhasználó által éppen hogy elfogadott rövid élettartamra optimalizálják. Európában az akkumulátor értékesítés tilalma ezt a trendet megállítaná, és az olyan akkumulátorokat, melyek hosszú időn át használhatók, a gyártók számára jövedelmezőbbé lehetne tenni – ily módon lehetne az akkumulátor- piacon a tartós alkalmazhatóságot ösztönözni.

2012 tavasza óta a Biketec pedelec típust akkumulátor nélkűl forgalmazzák. Az akkumulátorok vásárláskor egy hónapra kibérelhetők kb. 15€-ért. Egy akkumulátor 600€-s vásárlásával szemben, amire csak 2 év a garancia (havi 25 €) a felhasználó havonta 10 €-t takarít meg. Az ExtraEnergy úgy véli, hogy a technika jelenlegi állása szerint legalább 4 év garancia idő megadása lenne lehetséges. Ily módon, hosszútávon havi kb. 12 €-bérleti díj alakulhatna ki.


MÁSODIK ÉLET, MINT DECENTRÁLIS ENERGIATÁROLÓ

A törvény értelmében a hulladékok elkerűlése abszolút prioritást élvez (EK/2008/98 irányelv valamint az anyagok körforgásos felhasználásáról szóló szabályozás (KrWG)). Ide tartozik kűlönösen a termékek élettartamának meghosszabbítása (3. § (20 KrWG). Azok a könnyű elektromos járművekben használt akkumulátorok, melyek garanciaideje már lejárt, még megfelelő tartalékkapacitással rendelkeznek ahhoz, hogy még több éven át más akkumulátorral közösen egy akkumulátorszekrényben, pl. lakóházak pincéjében, decentrált energiatárolóként lehessen azokat alkalmazni. Ez az új energiapolitika szempontjából elengedhetetlen, mivel a hálózatokat tehermentesíteni kell és garantálni kell az ellátás biztonságát. Ebben a funkcióban a könnyű elektromos járművekben használt akkumulátorok a jövőben döntő szerepet fognak játszani.

 

←  Energiatárolás   |  Az energiatárolás gyakorlati tapasztalatai  →