CE jelölés Önként vállalt kötelezettség

A ce jelölés (1993-tó CE jel), amit a gyártó EK megfelelőségi nyilatkozata tartalmaz, Európában mindenütt elterjedt. Ez megtalálható az elektromos fogkefén, a mobiltelefon-töltőn, valamint majdnem minden készülék kezelési utasításán. És az elektromos kerékpáron? Ezeken a »piacra engedési jelet« nehezen lehet felfedezni, azonban az Európai Unióban ez szintén kötelesség.

Nora Manthey & Annick Roetynck

 

aláírással igazolt biztonság

A CE jelölésnek azt kell garantálnia, hogy az Európai Unióban forgalomba hozott áruk bizonyos biztonsági követelményeknek megfelelnek. Mielőtt azonban valamely forgalmazó a két betűs címkét termékére felragasztja, vagy a kezelési utasításban alkalmazza, köteles egy EK megfelelőségi nyilatkozatot adni. Ebben a »forgalmazó« nyilatkozik arról, hogy terméke minden releváns irányelvnek megfelel, ezt a nyilatkozatot írásban teszi és azt aláírja, vagyis felelősséget vállal érte.

A nyilatkozat ily módon történő aláírása olyannak tekintendő, mint a biztosítási plakett, és ezzel a gyártó, ill. az importőr nem pedig a fenntartó válik kötelezetté. A gyártó jelenleg nem köteles terméke megfelelőségét egy vizsgáló labor szabályainak betartásával bevizsgálni, hanem elegendő, ha csupán aláírásával vállal garanciát érte. Így a megfelelőségről anélkül is lehet nyilatkozni, hogy elvégezték volna az ezt igazoló teszteket. De ki az, aki tűzbe tenné a kezét egy olyan termékért, amit nem teszteltek le? Sajnos ezt sokan megteszik, sokszor szándékosan, sokszor tudatlanságból.

image from GoPedelec_Pedelec_kezikonyv-75-1.jpgEgy EK megfelelőségi nyilatkozat megfogalmazása nem is olyan egyszerű. Az olyan formai hibák, mint az aláírás hiánya vagy hiányos adatok, még csak a legkisebb probléma. Bár a nemzeti intézetek – mint a kereskedelmi kamarák – segítséget nyújtanak ebben, azonban az igazi nehézséget az jelenti, hogy melyek azok az irányelvek és szabványok, amelyek a konkrét termékre vonatkoznak. Ennek tisztázatlansága gyakran nehezen felfedezhető »hibákat« eredményez, az EK meg felelőségi nyilatkozatban előforduló hibák, mint a hamis adatok és a vonatkozó szabványok nem feltűntetése. Gyakran a vizsgáló laboratóriumok ugyan igazolják a gyártóknak a tesztek elvégzését, csupán azt nem, hogy pontosan milyen teszteket végeztek el.
pedelec ce konform

A pedelecnek mely szabálynak kell megfelelnie ahhoz, hogy a CE jelölést joggal viselhessék? A Pedelec 25 az EU-ban kerékpárnak számít és a törvény szövegében EPAC (elecrically power assysted cycle) megnevezéssel jelölik. Ezek »gépek« és sok irányelv vonatkozik rájuk: a Gépekről szóló 2006/42/EK,  az Elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó 2004/108/EK és a töltőkészülékre az Alacsony feszültségű készülékekre vonatkozó 2006/95/EK irányelv.

A gépekről szóló irányelv tartalmaz egy olyan listát, amelyen a lényeges egészségvédelmi és biztonsági előírások szerepelnek, amelyek egy gép dizájnját és konstrukcióját érintik. Ezen előírások nagy része időközben átvételre került az EN 15194 szabványban, melyet külön a pedelecre dolgoztak ki, és amelyben a Gépekről szóló -irányelvben rögzített, a pedelec szempontjából fontos minden szabvány össze van foglalva. Ezt azonban az Európai Szabványügyi Intézetnek a CEN-nek még el kell fogadnia. Miután ez megtörténik, az EN 15194 szabvány a hivatalos közlönyben közzétételre kerül és az egész EU-ban harmonizált szabvány lesz.

image from GoPedelec_Pedelec_kezikonyv-75-2.jpgEgy olyan pedelec, amely megfelel az EN 15194 szabványnak, automatikusan a 2006/42/EK gépekről szóló irányelvben vannak rögzítve. Egy ilyen harmonizált szabvány a pedelec esetében a 2004/108/EK Elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó irányelvet is érinti. A gyártóknak mindig dokumentálniuk kell a termékük »elektromágneses összeférhetőségét«. Ezt megfelelő módon csak labortesztekkel lehet ellenőrizni. Az elektromágneses összeférhetőségről szóló irányelv megköveteli, hogy a pedelec típusa, gyártási tétele vagy sorozatszáma egyértelműen azonosítható legyen. Ezenkívül az EU-n belül a megfelelőségi nyilatkozatban fel kell tüntetni a gyártó vagy a termékért felelős nevét és címét. Minden esetben a gyártó az, aki a CE jelölést a pedelecen elhelyezi.

 

en 15194 hatályossági területe

A pedelec az EU-ban kerékpárnak számít és ezzel nem kötelező rá a típusengedély (2002/24/EK). Az EN 15194 szabvány vonatkozik rá és a konkrét nemzeti nyelven ennek a szövegét biztosítani kell. A legtöbb uniós tagország az EN 15194 szabványt még nem vette át kötelező érvénnyel a saját jogrendjébe, kivétel ez alól Franciaország és Nagy-Britannia. Ily módon a legtöbb uniós állam lehetővé teszi »öntanúsítást«. Ez azt jelenti, ha egy gyártó rendelkezik saját tesztlaborral, vagy azt hiszi, az általa gyártott pedelec min-den szabványnak megfelel, akkor a termékre elhelyezheti a CE jelölést és azt forgalomba hozhatja. Ennek ellenére sok gyártó a termékét független vizsgálóállomással bevizsgáltatja. Aki teljesen biztosra akar menni, kérje, mutassák meg neki a vizsgálati jelentéseket.

 

az elektromágneses összeférhetőség

Az Európai Unió helyesen ismerte fel, hogy a pedelec egyrészt a közúti forgalomban közlekedő eszköz, másrészt a közlekedési események közelében van. Ezért előírja számukra az elektromos összeférhetőségi vizsgálatot, ugyanazt, ami az autókra is vonatkozik.

Az elektromágneses összeférhetőség azt a megkívánt állapotot jelöli, hogy a műszaki berendezések, különösen véletlenszerű elektromos vagy elektromágneses hatásai egymást zavaróan ne befolyásolják. Ismert az a lüktetésszerű búgó hang, ami akkor keletkezik, ha egy mobiltelefon a rádióvételt zavarja, itt viszont sokkal erősebb zavaró jelek fordulnak elő. A háztartási készülékek esetében ezek tízszer nagyobbak és veszélyesebbek. Az SLG német laboratórium nem megfelelően védett járművekkel végzett vizsgálata olyan helyzeteket is igazolt, amelyekben egy motor magától bekapcsolt, amikor mellette valaki egy mobiltelefont letett.

Az elektromágneses összeférhetőségi vizsgálatok, melyek az EN 15194 szabványban elő vannak írva, csak speciális, zavarmentes vizsgáló eszközökön végezhetők el. Ezzel a kapacitással nem sok laboratórium rendelkezik, és ezért az EK megfelelőségi nyilatkozatba gyakran könnyen kerülnek »hamis« tesztek. Továbbá az elektromágneses összeférhetőség vizsgálatát az is nehezíti, hogy nagyon költségesek és tulajdonképpen csak a sorozatgyártásra érett termékek esetében ésszerű azokat elvégezni. Mivel a pedelec teljes rendszerén való legkisebb változtatás is, mint pl. egy lámpa, befolyásolhatja az elektromágneses összeférhetőségi vizsgálat eredményét, a kerékpár ágazat számára, ahol a szokásos fejlesztési ciklusok rövid idejűek és ezeket kis csapatok végzik, a nagy konkurencia harc közepette az ilyen költséges tesztek gondot okoznak.

 

a ce jelölés mint versenytényező

Jogilag a CE jelölés szükségességszerűsége nem kétséges. A pedelec e nélkül az Európai Unióban egyáltalán nem forgalmazható. A vásárlók számára a jelölés nagyobb biztonságot, a forgalmazó számára – szavatossági esetekben – kötelezettséget jelent.

Azonban gyakorlatilag mégis vannak nehézségek. A korrekt tesztprocedúrák és követelmények nem megfelelő ismerete eredményezi a hamis jelölést és a tesztek hiányos elvégzését. Szélsőséges esetben a gyártó felelősségre vonható, bár ő a hamis teszteredményeknek csupán bedőlt. Amennyiben mégsem írja alá az EK megfelelőségi nyilatkozatot, a terméke ugyan illegálisan forgalomba kerül, de káresemény esetén nem vonható felelősségre.

Az EU országainak gyártói gyakran tesznek panaszt a CE jelölés hamisításáról. Ezek a CE jelre összetévesztésig hasonlítanak, azonban kisbetűkkel e mögött a China Export rövidítése áll. A szakmában fokozottan érezhető egy újfajta tárgyilagosság és komolyság. Végül is a CE úgy a gyártó, mint a fogyasztó számára nagyobb biztonságot jelent. A gyártók így az EU-ban legálisan értékesítenek és tudják, hogy termékeik az alapkövetelménynek megfelelnek. A CE jelölés az egész EU-ban érvényes és az egész gazdasági térségben nagy exportlehetőséget jelent azáltal, hogy nem szükséges a nemzeti szabályozásokkal foglalkozni. A minőség ezenkívül védelmet jelent az olcsó és nem biztonságos importtal szemben – feltételezve, hogy arról konzekvens tájékoztatás történik.

Az EU-ban a CE jelölés feltétele a jelölésköteles termékek gyártásának, behozatalának és értékesítésének. A gyártó ezzel a jelöléssel saját maga igazolja a hatóság felé, hogy a terméke a vonatkozó irányelveknek megfelel. Ezek az irányelvek definiálják az Európai Közösségben, Communauté Européenne (CE) a biztonsági és egészségvédelmi követelményeket.

 

Következő oldal ->←  Hiányzó törvények   |  A Pedelec 25 gs jelölése  →