Akkumulátor okozta veszélyek A gyakorlat

Az akkumulátortüzek elemzésénél az állapítható meg, hogy a baleset oka eddig mindig az akkumulátorház szerkezetének hiányossága volt, vagyis, hogy az akkumulátor előrelátható, felhasználó általi hibás alkalmazását rendkívüli biztonsági elemek beépítésével nem sikerült kompenzálni. A technika jelenlegi szintjének megfelelően megépített akkumulátorok az előre várható hibás felhasználás – alábbiakban bemutatott W súlyos formája – esetén is megfelelően viselkednek.

Hannes Neupert

 

46.jpg45.jpg

1. VESZÉLY — TÚLTÖLTÉS
Az a pillanat, amikor az akkumulátor energiával túltöltődik. Akkor lép fel, ha az akkumulátor már teljesen fel van töltve, azonban az akkumulátortöltő tovább tölti az energiát az akkumulátorba.

48.jpg47.jpg

2. VESZÉLY — RÖVIDZÁRLAT
Az akkumulátor teljes energiája olyan gyorsan kisül, hogy az akkumulátor túlhevülhet és felrobbanhat. A tüzet az izzó kábelcsatlakozások is előidézhetik, melyek a kábelszigetelést és az azt körülvevő műanyagokat meggyújtják.

50.jpg49.jpg

3. VESZÉLY — FIZIKAI KÁROSODÁS
Az akkumulátor mechanikus sérülése, pl. baleset vagy földre esés miatt könnyen belső rövidzárlatot okozhat, ami még hevesebb reakciót válthat ki, mint egy külső rövidzárlat.

 

Akkumulátor-biztonság A BATSO szervezete

51.jpgA BATSO az ExtraEnergy, ITRI Institut, TÜV Rheinland és a Underwriter Laboratories kísérleti csapata hosszú fejlesztésének eredménye. Az itt látható csoportkép a 2008. már- cius 18-án Tajvanon megtartott LEV Conference keretében lebonyolított workshop alkalmából elkészűlt Test Manuals 01 verzió publikálása alkalmából készűlt.

 

Amikor 2003-ban az ExtraEnergy az első lítium kerékpár-akkumulátor tűzeset megtörténtével szembesűlt, a Deutsche Post AG szerződéses partnerrel folytatott tárgyalások során felvetette annak a gondolatát, hogy postai teherkerékpárok próbaűzemelése során kűlönböző akkumulátorokkal kísérletsorozatokat végezzenek. Ezt követően a Deutsche Post AG megbízást adott az ExtraEnergynek egy olyan vizsgálati protokoll kidolgozására, amely pedelec akkumulátorok biztonságát igazolhatta az alkalmazás során. A munka során az ExtraEnergy az akkor vezető intézetekkel és a lítium akkumulátorok terén nagy tapasztalatokkal rendelkező intézetekkel és személyekkel – a tajvani ITRI Institut-tól (ma HTEnergy) dr. Mo-Hua Yanggal, a grazi egyetemről professzor dr. Martin Winterrel (ma műnsteri egyetem) és az ulmi székhelyű Szolár- és Hidrogéntechnika Központtal – egyűttműködve folytatta le a kísérleteket.

A 2003. és 2004. évi vizsgakövetelményeknek megfelelően két, az ExtraEnergy által épített vizsgálati konténerben a következő években Németországban és Tajvanon számos akkumulá- torblokk kiértékelését végezték el. Az UL Underwriter Labo- ratories és a TÜV Rheinland Nemzetközi Vizsgáló és Minősítő Szervezettel kooperációban számos személyes találkozót is megtartva, végleges formát kapott a Test Manual és 2008. március 18-án Hsinchu-ban, az ott megtartott LEV (Könnyű Elektromos Járművek) Konferencián, megtörtént az anyag publikálása. Azóta a Test Manual-t a műszaki követelményeknek folyamatosan megfeleltetve, az Egyesűlt Nemzetek veszélyes anyagokra vonatkozó dokumentumaiból (UN 38.3) adódó követelményeknek megfelelő változtatásokat elvégezve a BATSO vizsgálati pecsét kiadása szintén elfogadásra kerűlt. 2010 óta kerűlt sor az első akkumulátorblokkok TÜV Rheiland általi, a BATSO 01 ipari szabvány szerinti bevizsgálására a shenzeni (Kína) akkumulátor laboratóriumban, majd ezt követően megtörtént a tanúsítás engedélyezése. A batso.org honlapon megtalálható BATSO az eddig tanúsított valamennyi akkumulátor listája.

Mivel az akkumulátorok esetében a műszaki fejlődés rendkívűl gyors, a minősítő szervezet az új sorozatokat újra bevizsgálja. Az ellenőrök megvizsgálják, hogy a termelő űzemben a követelmények betartásra kerűlnek-e és hogy a termékek a bevizsgált minőségnek továbbra is megfelelnek-e.

2011. április 7-én alakult meg a berlini székhelyű BATSO e.V. egyesűlet a korábbi BATSO projekt folytatásaként. Az egyesűlet az új tagokkal igyekszik előre vinni az akkumulátorbiztonság űgyét szállításkor valamint használatkor a kűlönböző testűletekben lévő munkatársai segítségével és a megfelelő kommunikációval. 2012. május 31-e óta BATSO jó úton halad az EN szabvány előszobája felé, hogy mint IEC szabvány hosszú távon világszerte elfogadott szabvánnyá váljon.

 

52.jpg2013-tól a tesztlaborok az egész világon a BATSO tagjai lesznek és megfelelnek azok-nak a követelményeknek, hogy ne csak BATSO vizsgálatokat végezhessenek, hanem BATSO tanúsítványokat is kiállíthassanak. A vizsgálatok minőségét és azonos tartalmát a jól bevált, ún. CB eljárásnak való megfelelés garantálja. 2013-tól minden BATSO tanúsítvány központi listája a www.batso.org honlapon hozzáférhető lesz. A fenti ábrán látható a vizsgajel tervezete, amit 2012. márciusában fogadtak el a taggyűlésen. Ezen feltűntetésre kerűl a kiállító bevizsgáló intézet logója, ebben az esetben az olasz TEC Eurolabs labor, és jobbra fent a kiállítási év a BATSO verzió jelöléssel valamint egy sorszámmal, alatta a BATSO logó.

 

←  Az energiatárolás gyakorlati tapasztalatai   |  Akkumulátorok biztonságos kezelése  →