Gyakorlati tanácsok Akkumulátorok biztonságos kezelése

 

ÁLTALÁNOS TANÁCSOK GYÁRTÓKNAK, KERESKEDŐKNEK ÉS PEDELEC TULAJDONOSOKNAK

→ A nem BATSO által ellenőrzött akkumulátorokat soha nem szabad éjjel felügyelet nélkül tölteni.

→ Csak olyan akkumulátortöltőt szabad használni, amelynek csatlakozója egyértelmű és/ vagy nemzetközi szabványú (EnergyBus) vagy olyan cég gyártmánya, mely gondoskodik arról, hogy csak akkumulátortöltő specifikációval ellátott akkutöltő kerüljön a piacra.

→ Csak olyan akkumulátortöltőt szabad használni, amely feliratozása egyértelmű, és ezért egyszerűen megállapítható, hogy milyen akkumulátor tölthető vele.

→ Az olyan szállítóktól, akik azt állítják, hogy akkumulátoraik még biztonságosabbak, mint a BATSO szabványban előírt követelmények, meg kell követelni a BATSO tanúsítványt.

→ A biztosítót tájékoztatni kell arról, hogy a házban a 9. veszélyes anyagosztályba tartozó lítium-akkumulátor (ezek nem tartalmaznak fém lítiumot) töltése és tárolása történik, hogy tűz esetén a biztosítás érvényes legyen.

→ Az akkumulátorokat elkülönítve – külön helyen – kell a kerékpároktól tárolni, legjobb hűvös, de fagymentes helyen, hogy tűz csak lokális tűz maradhasson.

→ Az akkumulátort hosszú ideig tartó tárolás esetén lehetőleg ki kell venni a kerékpárból és 2 – 3 havonta kb. két órát kell utántölteni, majd azután ismét le kell csatlakoztatni a hálózatról.

→ A használt akkumulátorok újrahasznosítását aktívan támogatni kell és ezzel az európai újrahasznosítási direktívák minimális törvényi követelményeit teljesíteni kell.

 

TANÁCSOK GYÁRTÓKNAK

→ A szállítási megbízásba a szállító számára be kell írni, hogy az csak BATSO által tanúsított akkumulátorokra érvényes. Ezáltal nincs visszavételi kötelezettség, ha egy szállítási tétel ellenőrzése során megállapításra kerülne, hogy a szállítmányba lévő akkumulátorok nem olyan biztonságosak, mint ahogyan a specifikáció azt mutatja.

→ Lítium akkumulátorokat olyan raktárban kell tárolni és tölteni, amely az épület többi részétől tűzvédelmi fallal el van választva. A helyi tűzoltóságot lehetőleg tájékoztatni kell a veszélyforrásról és megfelelő intézkedéseket kell hozni a veszély lehetőségének korlátozására. Célszerű például tűzjelző és permetező tűzoltó berendezés felszerelése az akkumulátortároló és töltő helyiségben.

→ A 9. veszélyes anyag kategóriába tartozó anyagokkal kapcsolatba kerülő munkatársak képzése, melybe beletartozik az újra feltölthető lítium akkumulátorokra vonatkozó ismeretek bővítése is.

→ Csak olyan akkumulátortöltőt szabad használni, amely feliratozása egyértelmű és ezért egyszerűen megállapítható, hogy milyen akkumulátor tölthető vele.

→ Meg kell győződni arról, hogy azok az akkumulátorok, amelyek a kereskedelmi forgalomban kaphatóak, a környezetvédelmi hatóságnál, ill. az értékesítést végző ország illetékes hatóságánál az újrahasznosítható anyagok listáján szerepelnek-e.

→ Meg kell győződni arról, hogy a bevizsgált veszélyes anyag csomagoló anyagok az akkumulátorok biztonságos szállítására megfelelnek-e.

→ A kereskedők számára az üzletben – különösen a kirakatban – dekorációs célokra rendelkezésre kell bocsátani üres akkumulátorházakat.

 

TANÁCSOK A KERÉKPÁR KERESKEDŐK RÉSZÉRE

→ Nem szabad olyan akkumulátorokat vásárolni és tovább értékesíteni, amelyekre a szállító nem tudja bemutatni egy elismert laboratórium érvényes UN-T tanúsítványát. Ellenőrizni kell, hogy az akkumulátor megfelel-e a vizsgálati jelentésben leírtaknak, a leszállított akkumulátorral azonos-e a vizsgálati jelentés (legegyszerűbb az akkumulátor képének és súlyának ellenőrzése).

→ Nem szabad az akkumulátorokat olyan kirakatban tárolni, amely erős napsugárzásnak van kitéve. Szükség esetén a szállítótól dekorációs célra üres akkumulátorházat kell kérni.

→ Továbbképzés a 9. veszélyes anyag kategóriába tartozó anyagok átvételi és árufeladási jogosultságára – ún. »veszélyes anyag igazolás«

→ A munkatársak folyamatos továbbképzése az aktuális pedelec meghajtásokról.

→ Szükség esetén az akkumulátortárolóban és az elárusító térben permetező oltóberendezés beszerelése.

→ A vásárolók érdeklődésének felkeltése az akkumulátorbiztonság téma iránt.

→ Meg kell győződni arról, hogy a bevizsgált és engedélyezett veszélyes anyag csomagoló anyagok az akkumulátor biztonságos feladására megfelelnek-e.

 

TANÁCSOK PEDELEC TULAJDONOSOKNAK

→ Ha a pedelec tulajdonos birtokában BATSO ellenőrzés nélküli akkumulátor van, azt csak akkor szabad feltölteni, ha a töltésnél jelen vagyunk. Ha mégis tűz ütne ki, gyorsan kell reagálni. Legelőször célszerű a személyek biztonságba helyezése, majd a tűzoltóság értesítése. Az akkumulátorhoz közeledni vagy azt megérinteni életveszélyes lehet.

→ Amennyiben még valaki nem pedelec tulajdonos, de szeretne vásárolni egy pedelelecet, akkor BATSO által tanúsított akkumulátorral rendelkezőt kell kérni a kereskedésben.

→ Akkumulátort csak az arra rendszeresített akkumulátortöltővel szabad tölteni. Figyelem: Ha egy másik akkumulátortöltő csatlakozója illeszthető, az egyáltalán nem biztos, hogy az akkumulátorhoz is való.

→ Akkumulátort soha nem szabad repülőgépen szállítani. Személygépkocsi tető- vagy hátsó csomagtartóján történő pedelec szállítás esetén az akkumulátorokat mindig ki kell venni és azt a személygépkocsi belső terében kell szállítani.

→ A kereskedő és gyártó adatait és érvelését kritikusan kell kezelni. A tapasztalat azt mutatja, hogy nem történik korrekt tájékoztatás a veszélyekről.

 

Tőltés és kerékpárzár kábel Töltés és biztonság egyszerre

 

53.jpgA töltés és kerékpárzár kábel kombinálja a könnyű elektromos járművek töltését a lopás elleni védelemmel és a kerékpárzárral. Arról hogy ennek a kábelnek a funkciója a kábellopás elleni védelem, a gyorstöltés vagy a szabadban, ill. fedél alatt való töltés legyen az EnergyBus, konzorcium műszaki bizottsága régóta vitát folytat. E vita eredményeként került kifejlesztésre a töltés és kerékpárzár kábel. Az ún. Charge-Lock EnergyBus rendszer töltőkábel és kerékpárzár funkciót is kap.

A szakmai szabványok és a jól működő töltési infrastruktúra a könnyű elektromos járművek (pedekec, e-bike, e-scooter stb.) jövője szempontjából a legfontosabb témák. Csak a könnyű elektromos járművek termékelőnyei képesek meggyőzni a vásárlót az elektromos kerékpárok jelentőségéről, és a szerepe a mobilitásban az egész világon csak ily módon juthat kifejezésre.

 

SZABVÁNYOSÍTOTT BIZTONSÁG

A biztonsági tényező fontos szerepet játszik. A piacon kapható majdnem minden pedelec töltőberendezés csupán száraz helyiségekre van engedélyezve, tehát azok nem alkalmasak a szabadban vagy fedél alatt történő töltésre. Elvben minden csatlakozóaljzat, amely szabadban található, nem alkalmas pedelec töltésére, mivel ezek:

→ kültéren nem használhatók, kivéve, ha olyan töltőkészülékkel rendelkezünk, ami csak szabadban való használatra került kifejlesztésre

→ nem praktikusak (nincsenek ellátva lopás elleni védelemmel)

→ időigényes

A töltés kerékpárzár kábel az EnergyBus töltő infrastruktúra egy tesztprojekt keretében kerül tesztelésre, fejlesztésre azzal a céllal, hogy az egész ágazat számára működőképes rendszer kerüljön kidolgozásra.

www.lade-infrastruktur.org

 

GYAKORLATI TANÁCSOK

54.jpg→ A Tegernsee, Schliersee és Achensee kísérleti régió felkere sése. Hobbi kerékpárosok számára számos pedelec-köl csönző és EnergyBus szabványú akkumulátortöltő állomás található itt. 2013-tól kezdődik itt az EnergyBus töltés és kerékpárzár kábel bevezetése.

→ Ma már a kompatibilitásra is figyelni kell. Kerékpárállvá nyok beszerzésekor figyelni kell arra, hogy az rendelkezzen áramcsatlakozóval is.
A lehetséges szállítók az alábbi nyilvánosan hozzáférhető oldalon találhatók:
www.lade-infrastruktur.org

→ Egy önkormányzatk döntéshozók workshop megszervezé se városukba. A workshopok az önkormányzati döntéshozók számára információkat szolgáltatnak egy könnyű elektromos járműinfrastruktúra adott régióban történő kiépítésére.

→ Nem a töltő infrastruktúrába kell rövidtávon befektetni, hanem általánosan a kerékpárelfogadottság növelésébe.

 

 

 

←  Akkumulátor okozta veszélyek   |  Hatótávolság Mivel jutunk valóban távolabbra?  →