Pedelec – nyilvános infrastruktúra Minden, ami jogszerű

Majdnem az egész világon ki van építve a magántulajdonban lévő töltő-infrastruktúra, hiszen minden hálózati konnektor alkalmas arra, hogy egy pedelec akkumulátort a hozzá tartozó hálózati adapterrel újra fel lehessen tölteni.

Hannes Neupert


Mindezek alapján arra lehetne következtetni, hogy a pedelecek számára nincs szükség nyilvános töltő-infrastruktúrára! Ez a következtetés annál is inkább helyes, mivel a pedelec az utóbbi években rendkívül gyorsan terjedt el – anélkül, hogy egy ilyen infrastruktúra létezett volna. Viszont ezt más szemszögből is lehet vizsgálni: a pedelec még gyorsabban terjedne el, ha lenne megfelelő nyilvános infrastruktúra. Bárhogy is legyen, tény az, hogy az utóbbi években nagyon sok pénzt invesztáltak a nyilvánosan hozzáférhető töltő-infrastruktúrába.

Elektromos művek vezetői, polgármesterek és turisztikai szakemberek szívesen szerepelnek kamerák előtt széles mosollyal pedelec akkumulátor-töltő állomás előtt. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy általában ezeket ritkán használják. Ráadásul ezek használata – konstrukciótól függően – a kerékpáros számára még veszélyes is lehet. Ezért a drága – részben veszélyes és illegális – infrastruktúrát célszerű elkerülni. Ezért közlünk néhány támpontot, melyek az infrastruktúra kialakításánál segítségre lehet:

1. Nem szabad olyan infrastruktúrába invesztálni, amely akkumulátor-töltő vagy pedelecgyártó szervezethez kötődik.

2. Különösen az automatizált pedelec kölcsönző rendszerek esetében kell óvatosan eljárni, mivel itt általában csak olyan rendszerek vannak, amelyek nagy tőkét kötnek le és már rövid idő elteltével nagyon sokat veszíthetnek vonzerejükből és értékükből.

3. Célszerű olyan turisztikai szolgáltatókkal, mint a szállodák, múzeumok, éttermek, fürdők stb. együttműködve turisztikai kölcsönző-állomásokat létesíteni, melyek az akkumulátor-töltést a szolgáltatás részeként kiegészítő üzletágként veszik fel tevékenységi körükbe.

4. Célszerű beruházni kerékpárutakba, közlekedési jelzésekbe, GPS térképekbe és kiegészítő információkba. Gondoskodni kell arról, hogy a szállodák és éttermek, rendelkezzenek kerékpárbarát infrastruktúrával, mint pl. biztonságos kerékpár lerakóhely, száraz helyiségek, kerékpár mosó, defektjavító anyagok értékesítése és akkumulátortöltés.

 

példák

image from GoPedelec_Pedelec_kezikonyv-78-1.jpgNyilvános váltóáramú csatlakozó aljzatok (110 – 240 V) a szabadban, amelyekre a pedelec kerékpárosok saját töltőkészülékeiket rácsatlakoztathatják és a pedelec-akkumulátort feltölthetik. Ez a megoldás veszélyes, mivel a kerékpárral együtt vásárolt töltőkészülék általában száraz helyiségekre van kialakítva és engedélyezve. Előfordul tehát, hogy egy zápor esetén a kerékpáros számára veszélyforrást jelent és tönkre is mehet.

köVeTkezTeTÉs Szigorúan tilos és veszélyes!

 

image from GoPedelec_Pedelec_kezikonyv-78-2.jpgAkkumulátor-töltés olyan vízhatlan töltőhelyiségekben, melyek teljesítik a »száraz helyiséggel« szemben támasztott követelményeket. Itt a kerékpáros a magával hozott akkumulátor-töltőt és az akkumulátort bezárhatja és újra kiveheti. Ez a megoldás jogilag rendben van, azonban gyakorlati kérdéseket vet fel. Egyrészt a kerékpárosnak magával kell vinnie az ormótlan akkumulátor-töltőt, másrészt viszont a pedelec vásárlásakor kapott legtöbb akkumulátor-töltő nagyon lassan tölt, azaz az ilyen töltőállomásoknak az olyan kerékpárosok számára nem sok értelme van, akik gyorsan szeretnék útközben az akkumulátort utántölteni. Ha a zárható helyiségen a szabadban vannak elhelyezve, akkor az is gondot okozhat, hogy a legtöbb akkumulátor 8°C alatt nem tölthető fel az akkumulátor károsodása nélkül.

köVeTkezTeTÉs Jogilag rendben van, de gyakor lati kérdéseket vet fel.

 

image from GoPedelec_Pedelec_kezikonyv-79-3.jpgAz akkumulátor-csere zárt kölcsönző-rendszerekben (ugyanaz a pedelecek, az akkumulátorok és a töltőkészülékek tulajdonosa). A kerékpáros minden kölcsönző pontnál tetszés szerint akkumulátort cserélhet, ez a szolgáltatás átalánydíjas.

köVeTkezTeTÉs Ez az egyetlen eddig bevált és gyakran alkalmazott módszer. Azonban még mindig elszigetelt jelenség és nem teszi lehetővé bármely típusú akkumulátor töltését.

 

image from GoPedelec_Pedelec_kezikonyv-79-4.jpgAz induktív kerékpártartók, amelyek jelenleg csak egy cég kínálatában szerepelnek, lehetővé teszik a kerékpár felhasználóbarát feltöltését attól a pillanattól kezdve, amint a kerékpártartó induktív padozatára állítja. Eddig csupán egyes modellek esetében került alkalmazásra. Ennek az a hátránya, hogy a kerékpárba pótlólag még minden esetben egy elektronikus áramátalakítót is be kell építeni, amely az induktív módon továbbított energiát az akkumulátor töltésére alkalmas árammá alakítja. Ha a pedelec-et az indukciós padozatzatról letoljuk, a töltési folyamat befejeződik. Amennyiben az induktív lapon jég vagy hó van, a töltési folyamat nem vagy csak nagyon lassan lehetséges.

köVeTkezTeTÉs Ez a jövő érdekes technikája. Ez a megoldás különösen a cégek belső járműparkjára alkalmas, melyek esetében a jármű csatlakoztatása nem játszik szerepet, minden esetre a töltés gyors megkezdése fontos lehet.

image from GoPedelec_Pedelec_kezikonyv-79-5.jpg2014-től rendelkezésre áll az Energy-Bus csatlakozó és annak kommunikációs interfészén alapuló töltő- és kerékpárzár funkciós csatlakozója. Ez egyúttal lehetővé teszi, hogy a pedelecet a töltés idejére egy kerékpárzárral a kerékpárállványhoz lehessen rögzíteni és a kerékpárt ez alatt fel is lehessen tölteni. Ha a pedelec-akkumulátor alkalmas a gyors feltöltésre, abban az esetben max. 50 A és 48 V névleges feszültséggel tölthetők. A 10 km hatótávolság eléréséhez szükséges töltési sebesség 5 perc, ami a jelenlegi akkumulátor-technikával már megoldható. Ha ráadásul az akkumulátorházba be van építve a cellafűtés is, akkor lehetőség van arra is, hogy pedelec-akkumulátorokat hideg időben és télen a szabadban is fel lehessen tölteni.

köVeTkezTeTÉs Ez egy olyan megoldás, amely mindenki számára lehetőség, azonban csak 2014-től. Viszont már ma is elő lehet erre készülni és az esetlegesen szükséges építési munkák során, azokon a helyeken, ahová a megfelelő kerékpárállványok kerülnek majd elhelyezésre, a tartócsöveket már be lehet betonozni.

 

a pedelec akkumulátor-töltő infrastruktúrával kapcsolatban feltett gyakorlati kérdések

mennyibe kerÜL a PeDeLec-akkUmULÁTor egy aLkaLommaL TörTÉnŐ FeLTöLTÉse? Általában 8 – 15 cent.

hogyan TörTÉnik a TöLTÉs kiFizeTÉse? Csupán az áram kifizetése nem gazdaságos, mivel a tranzakciós költségek magasabbak lennének, mint az elektromos áram ára. Amennyiben a feltöltött áramról elszámolást készítenének, abban az esetben az infrastruktúra költsége jelentősen megnövekedne, mivel abban az esetben hitelesített árammérőkre lenne szükség. Ezért csak azok az infrastruktúra modellek jöhetnének számításba, amelyeknél az áram ingyenes és az infrastruktúra üzemeltetője abból közvetve profitál, mivel, pl. több vevő keresi fel az üzletét. Az áram és a biztonságos kerékpárparkoló, tehát ugyanolyan vásárlóbarát szolgáltatás, mint pl. egy étteremben a gyerek játszósarok, amely hozzájárul ahhoz, hogy a látogatók az éttermet más alkalommal is felkeressék.

A pedelec infrastruktúrával kapcsolatban további információ még a www.opi2020.com honlapon is olvasható.

Következő oldal ->←  A Pedelec 25 gs jelölése   |  Elvárások a helyi politikával, turisztikai cégekkel és a szolgáltatókkal szemben  →