Tesztelés és teszteltetés Az ExtraEnergy teszt és a tesztadatok

A pedelecek növekvő elterjedtségével és az egyre nagyobb kínálatának megjelenésével a vásárlók egyre tájékozottabbak lesznek. A tesztkerékpározás bizonyára az egyik legmeggyőzőbb, de egyúttal a legutolsó döntési kritérium is, és érdemes erről már előzetesen információt beszerezni. Egyre több kiadvány közöl pedelec teszteket, azonban nem mindig világos, hogy a tesztelés hogyan történik, illetve milyen kiértékelési módszerek alkalmazására kerűl sor. Az eredmények nagyon könnyen saját érdek szerint értékelhetők, kűlönösen akkor, ha az alapadatok, mint a hatótávolság vagy a rásegítő teljesítmény, nincsenek utólag is ellenőrizhető tényadatokkal alátámasztva. Az ExtraEnergy mint fűggetlen egyesűlet 1993 óta tesztel pedeleceket, és ezek alatt az évek alatt kifejlesztett és közzé tett egy szigorú metodikát és méréstechnikát, melyek éppen arra irányulnak, ami a pedelec tulajdonosa számára értékelhető információ.

Nora Manthey & Andreas Törpsch

 

ExtraEnergy termékkategóriáinak többsége az első pillantásra ismertnek tűnik és követi az olyan »klasszikus« kerékpár-kategóriákat mint a city- vagy a túrakerékpár, melyeket más publikációkban is meg lehet találni. A gyártók általi besorolás (city-bike xy) nem döntő. Az ExtraEnergy kategóriák alapját ehelyett 14 vásárlói igény és azok eltérő fontossági sorrendje képezi. A kategóriák, melyek mintegy 20 év tapasztalatai alapján kerűltek kialakításra, nyílvánosak, és egy fűggetlen szakértői kör rendszeresen módosítja azokat az aktuális fejlesztésenek fűggvényében.

A megfogalmazott igények minden vásárló és minden termék szempontjából azonosak. Mindenki hatékony rásegítő teljesítményt, megbízhatóságot és nagy hatótávolságot szeretne. Viszont nem minden felhasználó számára egyformán fontos minden és nem minden pedelec tudja az összes kritériumot hasonló mértékben teljesíteni. Arról van szó, hogy hol, ki és milyen pedeleckel szeretne közlekedni, és hogy milyen terméket igényel ehhez.

Mivel a felhasználók és a felhasználási terűletek szintén figyelembe vételre kerűlnek, néha egy kicsit el kell rugaszkodni a hagyományos gondolkodásmódtól. A túra pedelec esetében nem úgy van, mint ahogyan az első pillantásra kézenfekvő lenne, tudniillik, hogy nem a hatótávolság a legfontosabb kritérium, hanem az egyszerű használhatóság. Mivel túrára mindenhogy csomagot is kell vinni, egy második akkumulátor elhelyezése viszonylag egyszerűen megoldható. Ráadásul a legtöbb akkumulátor elegendő egy szokásos út megtételére, ami a túra pedelec esetében minimálisan 40km. Az egyszerű használat azonban azért fontos, mivel a túra pedelec egyik fő felhasználási terűlete a turizmus. A tapasztalt felhasználó olyan kerékpárt kölcsönöz ki, ami könnyen kezelhető és szűkség esetén a kisebb meghibásodást saját maga meg tudja javítani.

 

SÚLYOZOTT IGÉNYEK

A kűlönböző pedelec típusokkal szemben támasztott kűlönböző kö- vetelmények a termékcsoportra vonatkozó igények eltérő súlyozásában jutnak kifejezésre. Ahhoz hogy a 14 igény egymáshoz viszonyított fontosságát át lehessen tekinteni és ne legyen mód az önkényes választás számára, az ExtraEnergy a páros összehasonlítás módszerét alkalmazza. Eszerint minden vevői igény minden kategóriában minden mással összehasonlításra kerűl. Feltesszűk azt a kérdést, hogy pl. egy túrakerékpárnál a hatótávolság döntőbb-e, mint a nagyobb rásegítő erő és ezt a viszonyt 2-vel (fontosabb) 1-gyel (azonos) vagy 0-val (nem fontos) értékeljűk. Minden igénynél ugyanazok a pontok ismét- lődnek meg, amelyek összegezve végűl is a súlyozást és ezzel egyűtt a termékcsoport profilját határozzák meg.

Minden igényhez azok a pedelectesztben rögzített mérési értékek és paraméterek kerűlnek hozzárendelésre, melyek azok teljesűlését reprezentálják. Ezenkívűl vannak kizáró kritériumok és minimális követelmények is, mint a túrakerékpár esetében a minimális 40km-es hatótávolság.

A teszt kiértékelése az összes kapott értéknek egy táblázatba való bevitelével történik, amelyben a kerékpárok a kizárási kritériumok és a minimális követelmények alapján automatikusan kűlönböző csoportokba kerűlnek besorolásra. A súlyozott igényekre és a mért értékekre minden kerékpár esetében 1–10-ig terjedő pontszámot adnak. Ez a pontszám egyúttal az elért helyezést is jelenti (vevőkívánság teljesítési tényező). Minden csoport legjobb kerékpárja a teszt győztese és ez a kerékpár a 10-es vevőkívánság teljesítési tényező pontszámot kapja. A kategória minden más kerékpárja ehhez viszonyítottan kerűl besorolásra és megkapja azt a tesztminősítést, amely a vevőkívánság teljesítés tényezőjének megfelel.

 

EGYÉRTELMŰ KRITÉRIUMOK

A fontosság szerinti besorolás döntő mértéke a teszt kritériumainak az egyértelműsége. Minden teszt tartalmaz hatótávolságra, átlagos sebességre és néha rásegítő erőre vonatkozó adatokat is. De gyakran nem világos vagy nem teljesen megállapítható, hogy ezek az értékek hogyan alakulnak ki, vagy mit fejeznek ki. Ha ráadásul még abszolút értékként kerűlnek meghatározásra, tehát semmilyen (felismerhető) relációban nem állnak a kiindulási adatokkal vagy (más termékcsopor- tokba tartozó) más kerékpárokkal, akkor nincs bizonyító erejűk. Ebben az esetben nagyon pontosan meg kell ezeket vizsgálni.

Az ExtraEnergy speciális méréstechnikával rögzíti a kerékpár menetadatait. Meghatározásra kerűl a sebesség, a pedálra gyakorolt erő, a pedálozás frekvenciája, az elektromos motorteljesítmény és az út profilja. Ebből kerűl kiszámításra a hatótávolság, az átlagos sebesség és a rásegítő erő tényező.

1.jpgA rögzített tesztpálya három szakaszból áll: túra-, hegyi és városi szakasz. Ily módon a pedelec viselkedése sík terepen és kűlönböző útburkolatokon, emelkedőkön, továbbá megálláskor és induláskor meghatározás- ra kerűl. Az egyes szektorokban mért értékeket később kűlön is megadjuk. Amennyiben a vevő dombos, emelkedős környéken lakik, célszerű olyan pedelecet ajánlani neki, amelynek a hegymenetben mért adatai magasak. Minden esetben a legnagyobb rásegítő űzemmódban történik a tesztelés. Ez az adat döntő, mivel a motor takarékos használatával a hatótávolság könnyen növelhető.

A hatótávolság az ExtraEnergy tesztben a mért energiafelhasználási értékekből kerűl meghatározásra. Más hatótávolságra vonatkozó adatok - melyek pl. azon alapulnak, hogy milyen hoszszú ideig történik a használat, amíg az akku le nem merűl túl pontatlanok, kűlönösen akkor, ha az útszakasz profiljának megfelelő adatok és a teszteléskor használt rásegítő űzemmód adatai hiányoznak.

Kűlönösen a magas átlagsebességet kell figyelembe venni az olyan más értékek eseté- ben mint az energiafelhasználás, az akkumulátor súlya vagy a töltési idő.

Az ExtraEnergy tesztek igazolták, hogy a kűlön- böző pedelecek azokra jellemző átlagsebes- séget produkálnak. Ez gyakran típusfűggő. Ily módon egy teherpedelec általában lassabban halad mint egy sportpedelec.

A rásegítő tényezővel határozható meg, hogy a motor vagy a kerékpáros ad nagyobb telje- sítményt. Az ún. rásegítő tényező egy az ExtraEnergy által bevezetett mérési szám. A rásegítő erő egyébként más tesztekben vagy a gyártói adatokban is közlésre kerűl. Gyakran tesznek említést 200%-os rásegítésről vagy még nagyobbról, azonban hogy ez az adat min alapul, nagyon ritkán állapítható meg.

A rásegítő tényező az ExtraEnergy tesztben azt adja meg, hogy a kerékpáros a saját pedálozó teljesítményéhez képest a meghajtástól mekkora támogatást kap. A motor e teljesítménye esetében nem az elektromos kimenő teljesítményről van szó, hanem arról a teljesítményről, ami az útszakaszon ténylegesen felhasználásra kerűl, azaz, amely az előrehaladást szolgálja.

Ennek a meghatározására korábban motor nélkűli referencia kerékpárokkal végeztek távolsági teszteket. Ebből az állapítható meg, hogy a kerékpárosnak mekkora teljesítményt kellett produkálnia egy hagyományos kerék- páron és mekkorát kell később a pedelecen az ugyanakkora sebesség eléréséhez.

2.jpgHa a rásegítési tényező 1, akkor az azt jelenti, hogy a kerékpáros pedálozó erejét a motor megduplázza, mivel referencia-kerékpá- ron dupla pedálozó erőt kellene kifejtenie ahhoz, hogy ugyanazt a sebességet produkálja.

További adatok, melyek bármely tesztben megtalálhatók, tartalmazzák a kerékpárra jellemző adatokat. Ezek közűl a felszereltség pl. a rugós nyeregkitámasztás vagy a féktípus, lényegtelen. Ennek jelentősége a súly esetében van. ExtraEnergy tesztben a kerékpárok minden esetben lemérésre kerűlnek, ugyanígy az akkumulátor is, mivel a gyártói adatok gyakran idealizáltak. Az ExtraEnergy tesztben a »könynyűség illetve teherbíró képesség« tesztérték mint mért érték kerűl a kiértékelésnél figyelembe vételre. Ezt a pedelec használati módjától és típusától fűggően veszik figyelembe. Ez kűlönösen akkor fontos, ha a pedelecet cipelni kell. Ez azonban nem, vagy csak nagyon ritkán fordul elő, mivel egy erős motor azt a néhány plusz kilót könnyen elbírja.

3.jpg

 

EGYÉRTELMŰ PRIORITÁSOK

A vevők általában csak a végeredményt ismerik meg és ezt követően nagyszámú tesztkerékpár között kell kiismerniűk magukat. Ebben nemcsak annak az ismerete jelent segít- séget, hogy az eredményeket hogyan kell értékelni, hanem mindenekelőtt az is, hogy a saját prioritásukkal tisztában legyenek.

Az ExtraEnergy ennek eldöntésére öt kérdést tesz fel: hol kell a pedelecet használni, fel kell-e vinni lépcsőn, képesnek kell-e lennie teherszállításra, kell-e rendelkeznie high tech kijelzővel, és gyorsan kell-e vele haladni? Ha a vásárló ezeket a kérdéseket megválaszolja, tudatosulnak benne saját prioritásai, el tudja dönteni, hogy mely termékkategóriák jöhetnek szóba számára és így átlátja a helyzetet. A végleges vásárlás eldöntése előtt célszerű próbautat tenni, legjobb ezt minél több olyan kerékpárral megtenni, ami a kiválasztott termékkategóriá(k)ban szerepel. A kipróbálás nem csupán arra szolgál, hogy melyik pedelec a legmegfelelőbb, hanem a pedeleckel való kerékpározás élvezetét is nyújtja.

 

←  Pedelec termékcsoportok   |  A teszt mint referencia A digitális tesztkerékpáros  →